Đánh lưới sông đà by Mr Chungzin   1 year ago

371,959 Просмотров

380 I like   148 I do not like

Tôi và bạn tôi đi đánh cá bằng lưới trên lòng hồ sông đà tại Thung Nai. Buổi chiều hôm trước thả lưới, ngủ lại và sáng sớm đi nhấc.

Comments to the video