Đánh lưới sông đà by Mr Chungzin   8 months ago

292,021 Просмотров

307 I like   118 I do not like

Tôi và bạn tôi đi đánh cá bằng lưới trên lòng hồ sông đà tại Thung Nai. Buổi chiều hôm trước thả lưới, ngủ lại và sáng sớm đi nhấc.

Comments to the video