Đánh lưới sông đà by Mr Chungzin   11 months ago

333,290 Просмотров

339 I like   133 I do not like

Tôi và bạn tôi đi đánh cá bằng lưới trên lòng hồ sông đà tại Thung Nai. Buổi chiều hôm trước thả lưới, ngủ lại và sáng sớm đi nhấc.

Comments to the video