Xử bà Kim Thoa thật nặng đề làm gương | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

24,600 Просмотров

23 I like   10 I do not like

VTC1 | Sau khi bà Hồ Thị Kim Thoa bị phát hiện những dấu hiệu tiêu cực, Quốc hội đã đi đến thống nhất cần có những biện pháp xử phạt thật nghiêm khắc để làm gương cho người khác.

Xem đầy đủ Bản tin tối 04/07 tại: https://goo.gl/h5w95Z

Comments to the video