Thanh Hóa: Kiểm điểm phát ngôn viên ‘thích là nói’ | VTC by VTC1 - Tin tức   2 years ago

3,648 Просмотров

5 I like   1 I do not like

VTC | Ông Trần Xuân Hoàn Chánh văn phòng Sở Xây dựng đã bị kiểm điểm về việc tự ý phát ngôn liên quan đến quá trình công tác, quy trình bổ nhiệm bà Quỳnh Anh là sai.

Comments to the video