Gìn giữ nghề đậu bạc trước nguy cơ thất truyền | VTC by VTC1 - Tin tức   3 years ago

20,077 Просмотров

22 I like   3 I do not like

VTC | Làng nghề đậu bạc Định Công, Hà Nội có nguy cơ bị bị mai một. Những nghệ nhân cuối cùng của làng nghề đã mở lớp học nghề đậu bạc miễn phí cho các trẻ.

* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc

Comments to the video