Truyện Cười - Nguyễn Ngọc Ngạn by Thế Này Nhé   2 years ago

944,428 Просмотров

1,655 I like   595 I do not like

Truyện Hài - Truyện Cười - Nguyễn Ngọc Ngạn
Xem thêm blog: https://thenaynhe.com/truyen-cuoi-cuoi-tuan/

Hi, FOLLOW ME :)
Subscribe my chanel: https://goo.gl/JDDbeX
My blog: http://www.thenaynhe.com/
Many thanks

Comments to the video