Limity vznikají v naší hlavě/Limits arise in our head | Stanislav Bernard | TEDxOstrava by TEDx Talks   3 years ago

90,705 Просмотров

501 I like   28 I do not like

Stanislav Bernard, vydražil se společníky v 90. létech pivovar Bernard v Humpolci za ne zcela výhodných podmínek, i navzdory tomu má stále na prvním místě kvalitu nad ziskem, odmítá plnit pivo do PET láhví, snaží se hledat synergie v byznysu, je veřejně angažovaný, otevřený, tvořivý a stále zkoumající neprobádaná území...

In the 90`s, Stanislav Bernard, auctioned off a brewery in Humpolec in less than favorable conditions, in spite of it, he always place quality over profit, refusing to put beer in PET bottles, trying to look for synergies in business, is publicly committed, open, creative and constantly exploring uncharted territories ...


„Pivo dobré, majitel magor“ – tvář pivovaru Humpolec, opavský rodák Stanislav Bernard, je národu znám z této billboardové kampaně k vydání jeho knihy. Asi méně už se o něm ví, že je to otevřený a inovativní podnikatel, zakladatel rádia Vysočina, dlouholetý zastupitel města Humpolec či spoluzřizovatel Nadačního fondu proti korupci. / "Good Beer, owner freak" – the face of Humpolec brewery, Stanislav Bernard, is know from this billboard campaign and his book. Probably less people already knows that he is open and innovative entrepreneur, founder of radio Vysocina, a longtime city councillor of Humpolec or cofounder of the National Anticorruption Endowment.


This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx

Comments to the video