Âm mưu nham hiểm của Trung Quốc trên Biển Đông | VTC by VTC1 - Tin tức   2 years ago

32,159 Просмотров

70 I like   8 I do not like

VTC | Những động thái của Trung Quốc trên Biển Đông vài năm trở lại đây đang ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh lãnh thổ của Việt Nam.

Comments to the video