“Vua ghép điều” Bình Phước | VTC by VTC1 - Tin tức   4 years ago

69,353 Просмотров

101 I like   36 I do not like

VTC | Tự mày mò học hỏi kỹ thuật ghép, rồi thực hành trên chính vườn điều của mình, ông Hoàng Trọng Thủy, Bình Phước trở nên nổi tiếng khắp vùng. Ông được mệnh danh là “vua ghép điều” ở Bình Phước.

* Nguồn: VTC16
* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://goo.gl/tOkVQv

Comments to the video