Gà Đông Tảo không còn “chém đẹp” dịp Tết | VTC by VTC1 - Tin tức   3 years ago

59,131 Просмотров

33 I like   5 I do not like

VTC | Gà Đông Tảo là vật nuôi có giá trị rất cao, nhất là trong những dịp lễ Tết. Cận Tết Bính Thân, thị trường gà Đông Tảo có những biến động như thế nào?

* Nguồn: VTC1
* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://goo.gl/tOkVQv

Comments to the video