Dân ca xứ Nghệ: Xuân qua miền Ví Giặm (FULL) | VTC by VTC1 - Tin tức   2 years ago

80,343 Просмотров

114 I like   32 I do not like

VTC | Chương trình nghệ thuật đặc sắc 'Xuân qua miền Ví Giặm' đưa bạn đến với mùa xuân của đất Lam Hồng.

Comments to the video