Đọc báo 31.07.2016: Thất thoát nước sạch cao, tại sao dân phải trả? | VTC by VTC1 - Tin tức   3 years ago

2,116 Просмотров

4 I like   0 I do not like

VTC | Đọc báo 31.07.2016: Thất thoát nước sạch cao, tại sao dân phải trả?
- Học sinh 'từ chối vào đại học: Có là tín hiệu đáng mừng?
- Học nghề - Xu thế tất yếu!
- Chuyện giáo dục nhỏ và lớn

* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc

Comments to the video