Dear MOR: "Parking Lot" The Rebecca Story 11-02-16 by MOR 101.9 For Life!   3 years ago

110,586 Просмотров

452 I like   129 I do not like

"Nasanay ka lang, nasanay ka lang nang mag-isa ka sa halos lahat ng bagay kaya mo nasasabing okay ka na… na masaya ka na…. pero kapag natutunan mo ang mabuhay ng meron kang kasama, yung meron kang katuwang….masasabi mong mas masarap at masayang languyin ang alon ni kapalaran." #DearMORParkingLot

For MORe videos subscribe now:
http://bit.ly/MORForLife

Check out our livestreaming at:
http://www.mor1019.com

Like us on Facebook:
http://facebook.com/mor1019

Follow us on Twitter:
http://twitter.com/mor1019

Comments to the video