Công nghệ nano phòng ung thư "Made in Vietnam" | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

2,193 Просмотров

10 I like   0 I do not like

VTC1 | Lần đầu tiên các nhà khoa học tại Việt Nam thành công với ứng dụng công nghệ nano trong việc chế tạo và sản xuất sản phẩm phòng và hỗ trợ điều trị ung thư.

Comments to the video