Công nghệ nano phòng ung thư "Made in Vietnam" | VTC1 by KÊNH VTC1   3 years ago

2,548 Просмотров

11 I like   0 I do not like

VTC1 | Lần đầu tiên các nhà khoa học tại Việt Nam thành công với ứng dụng công nghệ nano trong việc chế tạo và sản xuất sản phẩm phòng và hỗ trợ điều trị ung thư.

Comments to the video