Đê Bùi mòn mỏi chờ nước rút | VTC1 by KÊNH VTC1   2 years ago

7,369 Просмотров

4 I like   3 I do not like

VTC1 | Gần 4000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước ở khu vực đê Hữu Bùi, Chương Mỹ, Hà Nội và hiện nay mọi biện pháp khắc phục đều phải chờ nước rút

Comments to the video