Người dân “lầm… than” ở vùng mỏ | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

1,594 Просмотров

6 I like   0 I do not like

VTC1 | Khai thác than khoáng sản đang là ngành được xem là có tốc độ tăng trưởng cao nhất, nhưng người dân tại những nơi này lại đang ngày một “lầm… than”.

Comments to the video