Phương Thanh tiết lộ "Người tình bóng đêm" | VTC by VTC1 - Tin tức   6 years ago

263,911 Просмотров

118 I like   46 I do not like

Phương Thanh chia sẻ về người đàn ông "trong bóng đêm" của chị. Người đó mắt một mí, mặt vuông, râu quai nón, họ Lê, tuổi Dần. Người đó là ai?

* Nguồn: VTC1
* Website: http://vtctube.vn
* Đăng ký VTCTube: http://goo.gl/nisyDC
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://vtc.vn

Comments to the video