Xót thương cụ bà chật vật bán rau kiếm 10.000đ | VTC by KÊNH VTC1   4 years ago

1,031,634 Просмотров

5,674 I like   376 I do not like

VTC | Ở tuổi gần đất xa trời, cần được con cháu phụng dưỡng, cụ bà ở Thái Bình vẫn phải bán rau hàng ngày kiếm 10.000 đồng nuôi sống bản thân.

* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://vtc.vn

Comments to the video