ГЕРМАН ПОПАЛ В ЗЕНИТ! / МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА (feat Ерохин, Кокорин) by German *El Classico*   8 months ago

690,929 Просмотров

53,383 I like   733 I do not like

Александр Ерохин: https://www.instagram.com/erokhin___alexander/
Александр Кокорин: https://www.instagram.com/kokorin9/

Герман: https://www.instagram.com/german_popkov/
Оператор/монтажор: https://www.instagram.com/zilefka/
Выпуск на канале Игоря: https://youtu.be/KoTwcetacQE

Comments to the video