Trực Tiếp - Liên Hoan Mừng Tuần Hoa Kính Đức Mẹ - Cộng Đoàn Giáo Khu III Đền Thánh Bác Trạch 2019 by Đền Thánh Bác Trạch   4 months ago

1,175 Просмотров

6 I like   0 I do not like

Trực Tiếp - Liên Hoan Mừng Tuần Hoa Kính Đức Mẹ - Cộng Đoàn Giáo Khu III Đền Thánh Bác Trạch 2019
Tại Gia Đình Ông Bà Thao
Truyền Thông :

#denthanhbactrach
#bactrachmedia
#cameraphanxuyen
#tuanhoagiaokhu3
#thanghoakinhducme
#Danghoakinhducme

Kính Mong Mọi người cùng ĐĂNG KÝ Kênh ( Subscribe ), Like và Chia sẻ video để ủng hộ cho kênh truyền thông của Đền Thánh Kính Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch Nhé .

Xin Ơn Chúa tuôn tràn nơi quý vị va Xin Chân Thành Cảm Ơn !

Comments to the video