Hiểu thêm về cha đẻ của"Học sử để bất tử" by KÊNH VTC1   5 months ago

1,846 Просмотров

13 I like   2 I do not like

VTC1 | Hiểu thêm về ứng dụng“Học sử để bất tử” của thầy Nguyễn Đăng Tuyên, Giáo viên trường THPT FPT.


----
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

Comments to the video