Bài Giảng Của Cha Tổng Đại Diện Trong Thánh Lễ Đại Triều . Đại Lễ Kính LCTX - GP Thái Bình Năm 2019 by Đền Thánh Bác Trạch   5 months ago

1,713 Просмотров

6 I like   2 I do not like

Bài Giảng Của Cha Tổng Đại Diện Trong Thánh Lễ Đại Triều . Đại Lễ Kính LCTX - GP Thái Bình Năm 2019

Xem VIDEO FULL ĐẠI LỄ KÍNH LCTX GP THÁI BÌNH NĂM 2019 TẠI : http://yt3.piee.pw/E9RUC
#denthanhbactrach
#bactrachmedia

Kính Mong Mọi người cùng ĐĂNG KÝ Kênh ( Subscribe ), Like và Chia sẻ video để ủng hộ cho kênh truyền thông của Đền Thánh Kính Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch Nhé .

Xin Ơn Chúa tuôn tràn nơi quý vị va Xin Chân Thành Cảm Ơn !

Comments to the video