Lật tẩy "cái bang" giả nhà sư khất thực | VTC by KÊNH VTC1   6 years ago

7,266,956 Просмотров

6,187 I like   2,008 I do not like

VTC | Nhiều người dân sẵn lòng giúp đỡ cho những nhà sư đi khất thực. Nhưng, ít ai biết rằng lòng tốt của họ đã bị lợi dụng.

* Nguồn: VTC14
* Website: http://vtctube.vn
* Đăng ký VTCTube: http://goo.gl/nisyDC
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://vtc.vn

Comments to the video