Phụ nữ bán dâm cũng cần được bảo vệ | VTC by VTC1 - Tin tức   4 years ago

2,563,778 Просмотров

936 I like   580 I do not like

VTC | Trình độ thấp, không có tay nghề, thiếu vốn, là nạn nhân của buôn bán người, nạn nhân của bạo lực, lạm dụng tình dục đây là những lý do đẩy người phụ nữ tới công việc bán dâm.

*Nguồn: VTC1
* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://goo.gl/tOkVQv

Comments to the video