Ứa lệ trước nỗi lòng người mẹ bán xôi | VTC by VTC1 - Tin tức   4 years ago

232,213 Просмотров

163 I like   36 I do not like

VTC | Cảm động trước nỗi lòng của người phụ nữ tuổi 50 Hà Thị Lý (Hưng Yên) tần tảo nuôi 2 con ăn học ở Hà Nội

* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://vtc.vn

Comments to the video