59 ha đất đồng Sênh là đất quốc phòng | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

5,067 Просмотров

4 I like   8 I do not like

VTC1 | Thanh tra TP Hà Nội cho biết diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, là đất quốc phòng.

Comments to the video