Grupa Misyjna Kazanie cz.2 (korekta) by Jarosław Woźniak   1 year ago

182 Просмотров

2 I like   6 I do not like

Grupa Misyjna „Trzej Aniołowie” (GM3A) jest Bożą odpowiedzią na modlitwy wielu osób dostrzegających potrzebę zjednoczenia się w celu efektywnego głoszenia Ewangelii. W 2003 roku Duch Święty pobudził serca kilku sług Bożych, by modlić się o kogoś, kto potrafiłby nauczać praktycznej misji. W odpowiedzi na te modlitwy Bóg przysłał do Polski siostrę Walentyna Davydyuk – osobę z wieloletnim doświadczeniem na polu misyjnym (praca w zborach, na nowych terenach). Ta szybko zauważyła, że „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”, więc rozpoczęła zgodnie z Biblią „prosić Pana żniwa, by wysłał robotników na żniwo swoje” (Łuk. 10,2). W tym czasie Duch Święty zaczął rozbudzać w sercach młodych osób chęć oddania życia Chrystusowi, oraz pragnienie działania dla Niego.

Comments to the video