104 liệt sĩ “đoàn tụ” với quê mẹ | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

20,761 Просмотров

11 I like   4 I do not like

VTC1 | 104 bộ hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã được đưa về với đất mẹ trong ngày 13/07.

Xem đầy đủ Bản tin tối 14/07 tại: https://goo.gl/iKJ2hR

Comments to the video