Někdy jde o život / Sometimes Life Is At Stake | Aleš Neusar | TEDxOstrava by TEDx Talks   3 years ago

3,017 Просмотров

17 I like   3 I do not like

Aleš uznává „lásku“ jako nejvíce kreativní prvek v životě a způsob řešení většiny problémů. Radost vidí dokonce i v loserovství. Zajímá vás pohled Aleše-psychologa na radost a dobré žití? / Ales acknowledges "love" as the most creative element in the life of a way to solve most problems. He even see the joy in “losing”.

Aleš Neusar je tatínek, psycholog na volné noze, VŠ učitel, výzkumník, autor článků a knih, lektor workshopů pro pedagogy, sociální pracovníky, firmy i laickou veřejnost. Zajímají ho také interdisciplinární projekty, kde se setkávají nejrůznější lidé s odlišnými motivacemi a zkušenostmi. Snaží se pomoci lidem i sobě vést spokojenější a hodnotnější život a zároveň si uvědomuje, že jeho život utváří i prostředí a lidé kolem. / Ales Neusar is a father, a freelance psychologist, a teacher, a researcher, an author of articles and books, trainer workshops for educators, social workers, companies and the general public. He is also interested in interdisciplinary projects, where various people with different motivations and experiences meet. He tries to help people to have happier and valuable life while he realizes that his life is created by environment and the people around.


This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx

Comments to the video