Ngày khai giảng: “Bỏ thì thương, vương thì tội” | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

2,034 Просмотров

5 I like   3 I do not like

VTC1 | Nhiều bậc cha mẹ đang cho rằng không nên giữ ngày khai giảng 5/9 bởi thực tế các em học sinh đã tựu trường từ giữa tháng 8.

Comments to the video