Café dạo: Café gì mà lạ thế? | VTC by VTC1 - Tin tức   5 years ago

209,227 Просмотров

149 I like   20 I do not like

VTC | Một hình thức thưởng thức cà phê mới mẻ của người dân Hà Nội, cà phê dạo. Cà phê dạo có gì thú vị?

* Nguồn: VTC2
* Website: http://vtctube.vn
* Đăng ký VTCTube: http://goo.gl/nisyDC
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://vtc.vn

Comments to the video