Bỏ sổ hộ khẩu: Hợp lý, tránh xáo trộn | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

5,728 Просмотров

10 I like   3 I do not like

VTC1 | Việc bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy sẽ giảm đi rất nhiều hạn chế như mất mát, khó lưu giữ và để lọt thông tin.

Comments to the video