Cách bảo quản quả chuối tươi ngon | VTC by VTC1 - Tin tức   5 years ago

165,181 Просмотров

140 I like   44 I do not like

VTC | Chương trình sẽ tư vấn cách bảo quản chuối tươi ngon và các thông tin cần thiết để không mua phải những quả chuối ngâm hóa chất

* Nguồn: VTC14
* Website: http://vtctube.vn
* Đăng ký VTCTube: http://goo.gl/nisyDC
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://vtc.vn

Comments to the video