Thủ khoa được ưu đãi, phải đền bù nếu bỏ việc by VTC1 - Tin tức   9 months ago

1,240 Просмотров

8 I like   1 I do not like

VTC1 | Theo chính sách trọng dụng nhân tài, các thủ khoa xuất sắc được hưởng ưu đãi của thành phố có trách nhiệm cam kết gắn bó với thành phố 5 năm.
--------------------
📢 Tải phần mềm VTC Now trên iOS và Android để tiện theo dõi các thông tin hữu ích hàng ngày, hàng giờ
🏷️ http://now.vtc.gov.vn/download.html

Comments to the video