Gặp gỡ cô bé được “tạo ra từ thủy tinh” | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

1,185,436 Просмотров

4,629 I like   351 I do not like

VTC1 | Bất cứ một va chạm nhỏ nào, thậm chí là việc hắt xì cũng có thể dẫn đến những tổn thương nặng nề. Đó là câu chuyện của cô bé được “tạo ra từ thủy tinh” tại Mỹ.

Comments to the video