Lý giải ‘Cúng quanh năm không bằng rằm tháng Giêng’ | VTC by VTC1 - Tin tức   2 years ago

77,960 Просмотров

106 I like   26 I do not like

VTC | Trong một năm có rất nhiều dịp cúng lễ quan trọng nhưng người Việt lại nói: “Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng”. Vì sao lại có quan niệm này?

Comments to the video