Bản tin tối ngày 20/09/2019 by KÊNH VTC1   4 weeks ago

2,650 Просмотров

15 I like   0 I do not like

VTC1 | Bản tin tối ngày 20/09/2019, phát sóng lúc 18h30 trên kênh VTC1

Comments to the video