Đóng cửa rừng: Ngăn ‘chảy máu’, cứu rừng Tây Nguyên | VTC by VTC1 - Tin tức   3 years ago

30,971 Просмотров

37 I like   7 I do not like

VTC | Việc dừng cấp phép xây dựng thủy điện và đóng cửa rừng tự nhiên ở Tây Nguyên để bảo vệ rừng trước nguy cấp về tình trạng phá rừng, chuyển đổi rừng tự nhiên những năm gần đây.

* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc

Comments to the video