Vô sinh, hiếm muộn có nên nhờ mang thai hộ? | VTC by VTC1 - Tin tức   5 years ago

17,354 Просмотров

6 I like   8 I do not like

Khoa học hiện có nhiều phương thuốc để "cứu cánh" cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Nhưng, cũng có 1 "cứu cánh" khác là mang thai hộ. Tuy vậy, ở Việt Nam, mang thai hộ có được cho phép?

* Nguồn: VTC14
* Website: http://vtctube.vn
* Đăng ký VTCTube: http://goo.gl/nisyDC
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://vtc.vn

Comments to the video