Are we our mind? Dan Siegel at TEDxPrague 2013 by TEDx Talks   6 years ago

120,589 Просмотров

773 I like   39 I do not like

www.tedxprague.cz

Dan Siegel - Are we our mind?

Daniel J. Siegel is a respected global neuroscientist, professor of psychiatry at the University of California at Los Angeles (UCLA) and the Executive Director of the Mindsight Institute which offers development for individuals and groups focused on exploring the links between mind, human relationships and basic neurobiological processes. He has published extensively on psychotherapy and children's psychology.

What made Dr. Siegel attractive for us was his unique ability to make complicated scientific concepts exciting for the general public. His book Mindsight offers the general reader an in-depth exploration of the power of the mind to integrate the brain and promote well-being. He has been invited to lecture for the King of Thailand, Pope John Paul II, His Holiness the Dalai Lama, Google University, TED and TEDx.

--
[CZECH]
Dan Siegel - Výzkumem mozku k pochopení životní harmonie.

Daniel J. Siegel je uznávaným světovým neurovědcem, profesorem na Kalifornské universitě v Los Angeles (UCLA) a ředitelem Mindsight Institute, který nabízí rozvoj jednotlivců i skupin zaměřený na poznávání vazeb mezi naší myslí, lidskými vztahy a neurobiologickými procesy. Je autorem řady odborných publikací a knih se zaměřením na psychoterapii a dětskou psychologii.

Pro nás je hlavně zajímavý tím, že se velmi intenzivně věnuje i běžným čtenářům a posluchačům -- pro ně napsal knihu s nepřeložitelným názvem Mindsight, v níž nabízí objevování možností mysli aktivně ovlivňovat funkce mozku pro dosažení harmonického života. Pořádá mnoho přednášek, pozván byl i papežem Janem Pavlem II., Jeho Svatostí Dalajlámou, thajským králem, najdete ho na Youtube (hlavně Google University) i na záznamech z jeho vystoupení na TED a TEDx.


--
About TEDx, x = independently organized event

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized.* (*Subject to certain rules and regulations)

Comments to the video