Thông tin mới nhất về tình hình Mỹ Đức | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

15,090 Просмотров

18 I like   5 I do not like

VTC1 | Liên quan đến vụ Mỹ Đức, Hà Nội, việc kiểm soát người ra vào không còn nghiệm ngặt như mấy hôm vừa qua và người dân Đông Tâm đã thả ông Đăng Văn Cảnh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy.

Comments to the video