H-Capita là thuốc giả hay thuốc “dởm”? | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

4,321 Просмотров

13 I like   2 I do not like

VTC1 | Dù Bộ Y tế chưa có khẳng định lô thuốc H-Capita của VN Pharma là giả hay thật nhưng nhiều chuyên gia đầu ngành đã khẳng định đây là thuốc giả.


Xem Chào buổi tối 03/09 tại: https://goo.gl/o3ftav

Comments to the video