Khai trừ Đảng Hiệu trưởng trường Nam Trung Yên | VTC by VTC1 - Tin tức   2 years ago

10,242 Просмотров

16 I like   1 I do not like

VTC | Do những sai phạm về quy chế công chức và đạo đức người làm nghề, Hiệu trưởng và Hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên đã bị cách chức và khai trừ ra khỏi Đảng.

Comments to the video