Khai trừ Đảng Hiệu trưởng trường Nam Trung Yên | VTC by VTC1 - Tin tức   2 years ago

10,986 Просмотров

17 I like   1 I do not like

VTC | Do những sai phạm về quy chế công chức và đạo đức người làm nghề, Hiệu trưởng và Hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên đã bị cách chức và khai trừ ra khỏi Đảng.

Comments to the video