លោកយាយមកទៀតហើយ!!!!! ប្រយ័ត្នដូនតារកមិនឃើញណា.... បានសើចទៀតហើយ by CJ CAMBOTAR CHORD   1 year ago

250,407 Просмотров

1,121 I like   121 I do not like

លោកយាយមកទៀតហើយ!!!!! ប្រយ័ត្នដូនតារកមិនឃើញណា....
https://youtu.be/Mo_jf73Ij6c

Disclaimer: បើសិនម្ចាស់ផលិតកម្ម ឬ ម្ចាស់បទ Original មិនចង់ឃើញ Video របស់លោកអ្នក សុំ​មេត្ដា Comment ឬ Message ​មកយើងខ្ញុំ ដើម្បីយើងធ្វើការកែសម្រួល ឬលុបចេញ ។ សូមអរគុណ

Thank you for your watching.

FOLLOW ME :
FACEBOOK : CJ CAMBOTAR CHORD
YouTube : http://www.youtube.com/c/CJCAMBOTARCHORD
Google+ : https://plus.google.com/u/0/

==========================

Comments to the video