#พูดจาฉาดฉาน คำก็ผิดกฎหมาย สองคำก็บังคับใช้กฎหมาย สามคำก็ปฎิบัติดามหน้าที่ แล้วที่เห็นมันอะไร by เกรียงไกร ไทยอ่อน   9 months ago

141,833 Просмотров

2,402 I like   92 I do not like

มาตรา 20 ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้ คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อน รําคาญ ทําให้ทางสกปรก เปรอะเปื้อน ทําให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

บรรทุกของยื่นล้ำนอกตัวรถ ถูกจับปรับ 1 พัน ตำรวจแนะวิธีที่ถูกต้อง
ส.ต.ท.สุรพรรณ อันสา บ.หมู่.อคฝ.ฯ ช่วยงานจราจร สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก กรุงเทพฯ ให้ข้อมูลว่าการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่ถูกต้องและปลอดภัย ไม่เสี่ยงถูกจับปรับต้องปฏิบัติ ดังนี้
- ความกว้าง บรรทุกได้ไม่เกินความกว้างของรถ
- ความยาว รถยนต์ ด้านหน้าต้องบรรทุกได้ไม่เกินหน้าหม้อน้ำและด้านท้ายรถให้บรรทุกของยื่นพ้นตัวรถได้ไม่เกิน 2.50 เมตร
- ความสูง กรณีที่รถมีความกว้างเกิน 2.30 เมตร บรรทุกสิ่งของสูงไม่เกิน 3.80 เมตร
- ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันของที่ขนย้าย ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ หรือสิ่งของ ไม่ให้ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือ ปลิวไปจากรถ ก่อให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อน รำคาญ ทางสกปรกเปรอะเปื้อน เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย หรืออันตรายกับประชาชนหรือทรัพย์สิน
“กรณีบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ หากเป็นเวลากลางวันต้องติดธงสีแดงเรืองแสงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 45 ซม. ไว้ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุก ถ้าเป็นเวลากลางคืนหรือในเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะ 150 เมตร ต้องติดไฟสัญญาณสีแดงที่มองเห็นชัดเจนในระยะ 150 ม. ซึ่งหากคนขับไม่ทำมีสิทธิ์ถูกจับปรับ 1 พันบาทเพราะถือว่าทำผิดกฎหมาย” ส.ต.ท.สุรพรรณ สรุปทิ้งท้าย พร้อมเปิดเผยว่ายังไม่เคยได้รับแจ้งอุบัติเหตุจากการขนย้ายลักษณะดังกล่าว ขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบข้อมูล

Comments to the video