Vén Màn Sự Thật Về Thảm Sát Quảng Trường Thiên An Môn 1989 - NEW EAST SEA ( SỐ 1) by Thời Sự 2019   2 years ago

552,011 Просмотров

1,084 I like   253 I do not like

Vén Màn Sự Thật Về Thảm Sát Quảng Trường Thiên An Môn 1989 - NEW EAST SEA ( SỐ 1)
Vén Màn Sự Thật Về Thảm Sát Quảng Trường Thiên An Môn 1989 - NEW EAST SEA ( SỐ 1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đăng ký ngay Kênh NEW EAST SEA: https://goo.gl/gJfypb
Theo dõi kênh NEW EAST SEA
-Facebook: https://www.facebook.com/east.sea.news.G9/
- G+:https://goo.gl/bWiUOU
- Twitter: https://twitter.com/ EAST SEA NEWS
Video có thể có sử dụng nội dung chứa bản quyền dựa trên luật sử dụng hợp lý Fair use (https://www.youtube.com/yt/copyright/fair-use.html)
Mọi vấn đề vi pham chính sách nguyên tắc cộng đồng,luật bản quyền xin liên hệ Gmail : rooneycp12@gmail,com
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:
Các đánh giá, bình luận đều dựa trên quan điểm cá nhân, chúng tôi không cố tình công kích, nhạo báng bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.
Tôi Yêu Việt Nam

Comments to the video