Chủ tàu dầu Trung Quốc khai những gì? | VTC by VTC1 - Tin tức   3 years ago

326,086 Просмотров

315 I like   89 I do not like

VTC | Vụ tàu Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền Việt Nam. Thuyền trưởng tàu dầu đã khai những gì?

* Nguồn: VTC1
* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://goo.gl/tOkVQv

Comments to the video