Bản tin tối ngày 13/11/2019 by KÊNH VTC1   4 weeks ago

8,948 Просмотров

50 I like   12 I do not like

VTC1 | Bản tin tối ngày 13/11/2019 có những nội dung chính sau:
- Gần 3000 công trình có nguy hiểm về cháy, nổ chưa bị xử lý
- 10 năm 6 tháng tù cho Khá "Bảnh"
- Mỹ: Đảng dân chủ bổ sung nhân chứng luận tội Tổng thống

Comments to the video