เรามารู้จักกับชื่อรถของเล่นชนิดต่างๆ มาพร้อมกับทรายมหัศจรรย์หลากหลายสีสันกันดีกว่า by Dekja   4 months ago

3,551,374 Просмотров

5,925 I like   2,913 I do not like

เรียนรู้ชื่อรถก่อสร้าง รถดับเพลิง รถแม็คโคร รถเครน รถตักดิน รถบรรทุก รถโม่ปูน วีดีโอสำหรับเด็ก.

Let's play with Excavator and dump truck toys
https://goo.gl/VCqQn8

Excavator toys mini
https://goo.gl/fUT79t

Magic Sand with toys car
https://goo.gl/kYzYXB

Magic Sand
https://goo.gl/3h8RGC

music for kids
https://goo.gl/6jhh67

Subscribe to our channel for new videos
Youtube :https://goo.gl/YTNYmj
Facebook : https://goo.gl/c89BtS
Google + :https://goo.gl/1L6KZe

Comments to the video