Người “Tây” mưu sinh tại Việt Nam như thế nào? | VTC1 by VTC1 - Tin tức   2 years ago

115,341 Просмотров

209 I like   31 I do not like

VTC1 | Dù không thành thạo tiếng Việt, tuy nhiên nhiều người nước ngoài vẫn chọn cách kinh doanh tại Việt Nam và kiếm được hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Comments to the video