Người “Tây” mưu sinh tại Việt Nam như thế nào? | VTC1 by VTC1 - Tin tức   1 year ago

110,025 Просмотров

198 I like   30 I do not like

VTC1 | Dù không thành thạo tiếng Việt, tuy nhiên nhiều người nước ngoài vẫn chọn cách kinh doanh tại Việt Nam và kiếm được hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Comments to the video