Di dời du thuyền Hồ Tây: Nỗi lòng người 'chây ì' | VTC by VTC1 - Tin tức   2 years ago

22,979 Просмотров

24 I like   12 I do not like

VTC | Một trong những chủ doanh nghiệp bị coi là ‘chây ì’ chưa thực hiện lệnh di dời du thuyền trên Hồ Tây theo lệnh của thành phố, đã chia sẻ suy nghĩ của họ trước ‘án tử’ này.

Comments to the video